درباره کنفرانس
اهداف
محورها
پيام دبير
مخاطبين
نحوه ي ثبت نام
محل برگزاري
ارتباط با ما
پيوندهاي مفيد

 

 

1-  دستيابي به اهداف جهاني توسعه پايدار از طريق برنامه­ريزي محلي و شکوفايي شهري

2- تقويت ابزارهاي پياده سازي و احياء همکاري­ هاي جهاني براي توسعه پايدار شهري 

3- دستيابي به تفاهم­نامه­ هاي مشترک و رسيدن به پروژه­ هاي اجرايي توسعه پايدار در شهر قزوين