درباره کنفرانس
اهداف
محورها
پيام دبير
مخاطبين
نحوه ي ثبت نام
محل برگزاري
ارتباط با ما
پيوندهاي مفيد

 

محورهاي سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري:

عنوان : شکوفايي شهري (CPI)

محورها :

*   بکارگيري طرح هاي ابتکاري در توسعه زيرساخت­ها و تاب آوري شهري 

*        پايداري اکوسيستم و بهره­گيري از انرژي پاک و تجديدپذير و اعتلاي شاخص­هاي پايداري زيستي

*        مشارکت جهاني، عدالت و جامعه صلح آميز بر پايه اعتلاي کيفيت زندگي