درباره کنفرانس
اهداف
محورها
پيام دبير
مخاطبين
نحوه ي ثبت نام
محل برگزاري
ارتباط با ما
پيوندهاي مفيد

زمان: روز چهارشنبه مورخه 4 اسفند ماه سال 1395 ساعت 8 الي 30/12

 مکان: قزوين، خيابان نواب، سالن دانشگاه فرهنگيان (تربيت معلم) - پرديس شهيد رجائي