چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

روزبه، استاندار قزوين در گفتگو با رواق تاکيد کرد؛

ضرورت توليد محتوا درباره مفاهيم شهر اسلامي

استاندار قزوين بر ضرورت توليد محتوا در خصوص مفاهيم مرتبط با شهر و مديريت شهري اسلامي تاکيد کرد.

 

رواق: مرتضي روزبه افزود: مفهوم شهر اسلامي تنها به معناي تبديل اسامي بيگانه به عناوين اسلامي و يا احداث چند گنبد نيست بلکه بايد هويت شهر اسلامي از لحاظ معماري، اصول شهروندي و روابط بين عناصر شهري بازتعريف شود.
وي با اذعان به اين مطلب که همه متوليان مديريت شهري و مجامع علمي و دانشگاهي بايد در طوفان فکري مرتبط با موضوع شهر اسلامي حضور و مشارکت داشته باشند، گفت: ارائه تعريفي جامع و فراگير از شهر اسلامي نخستين گام در اين مسير تلقي مي شود.
وي با مهم ارزيابي کردن احداث مساجد در محلات گفت: فقدان مساجد آسيب هاي اجتماعي جبران ناپذيري را ايجاد خواهد کرد چرا که ميزان جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي نسبتي مستقيم با فقدان مساجد در بافت هاي شهري دارد.
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;Tahoma" ,"sans-serif";"="">پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط